Maak het mee mogelijk!

Draagt u het behoud van het erfgoed Klein Paradijs en/of het cultureel/maatschappelijk programma een warm hart toe? Steun de stichting!

Waarde ruilen?

Tegenover uw lening, schenking en/of medewerking staan fiscale voordelen én bijzondere privileges; om te beginnen natuurlijk het lidmaatschap van de club van medemogelijkmakers.

Denk daarnaast aan:
  • sociaal rendement;
  • zakelijke kansen;
  • creatieve projecten;
  • exclusieve avonden voor u en uw relaties;
  • kortingen op kunst en design;
  • voorrang bij reserveringen, special guests, projecten, pop-ups;
  • en alle andere égards.
Onze financiële en fiscale experts hebben aantrekkelijke pakketten samengesteld voor zowel leningen als (eenmalige en periodieke) schenkingen van particulieren en bedrijven. Voor individuele en exclusieve samenwerking gaan we graag met u om tafel.

Fiscale voordelen

Stichting ter behoud van Klein Paradijs heeft een ANBI-C status (Algemeen Nut Beogende Instelling - Cultuur). Daarmee zijn schenkingen en leningen onder voorwaarde fiscaal aftrekbaar. Tot wel 125% als u periodiek schenkt. Overleg met uw fiscalist over de meest lucratieve oplossing. Zie ook www.daargeefjeom.nl.

Rendement en aflossing

Vanaf 10.000 euro kunt u de stichting het bedrag ook lenen. Leningverstrekkers ontvangen naast privileges een sociaal rendement van 1 à 2% per jaar. De achtergestelde leningen worden contractueel vastgelegd, zijn verhandelbaar en worden in principe in zo'n twintig jaar via loting afgelost.

Doet u mee?

Bent u die grote of kleine mecenas die Creative Suites in Kazerne & Loods mogelijk maakt? Laat het ons weten!

Stichting ter behoud van Klein Paradijs

Stichting ter behoud van Klein Paradijs richt zich op de herbestemming van een monumentale marechausseekazerne en oude industriële loods in het centrum van Eindhoven in het totaalconcept Creative Suites in Kazerne & Loods. Samengevat is de stichting verantwoordelijk voor het gebruiksklaar maken, behoud en beheer van het vastgoed. Hiervoor vergaart de stichting middelen in de vorm van euro’s, producten en diensten. Via de stichtingsvorm is onafhankelijk toezicht gewaarborgd.

De organisatie beoogt een internationale, culturele ontmoetingsplek, van waaruit de creatieve industrie en andere innovatieve krachten samenwerken aan nieuwe perspectieven voor sociale, culturele en economische vraagstukken. De herbestemming van het erfgoed maakt dat mogelijk. Het 2.600 vierkante meter grote complex transformeert stapsgewijs in een bijzondere combinatie van ontmoeting, expositie en horeca die de beleving intensiveert. Over enige tijd herbergt het complex 2 restaurants, 3 boardrooms, 7 guesthouses en een creatieve sociëteit. In alle ruimtes zijn exposities te zien.

Doelstellingen

Oprichting

Stichting ter behoud van Klein Paradijs is op 8 februari 2013 door mr. Heidi Renders van H2H Notaris geformaliseerd. Initiatiefnemers Annemoon Geurts en Koen Rijnbeek zijn als oprichters in de statuten verankerd.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden. Bij de oprichting in 2013 was initiatiefnemer Annemoon Geurts bestuurslid. Vanwege de cultural governance code is zij vervangen door iemand die niet ook belast is met uitvoerende taken. De huidige bestuursleden werken op persoonlijke titel mee.

Bert van der Els (Voorzitter)
President-commissaris Eindhoven Airport, voorzitter Raad van Toezicht Stichting BrabantC, voorzitter Stichting Van Gogh Brabant, voorzitter Stichting MFonds, lid Raad van Commissarissen PSV, lid Raad van Commissarissen BIM, directeur NieuwSparrendaal. Bert was eerder onder meer werkzaam als directeur en CEO van Heijmans nv.

Maarten Houben (Secretaris en penningmeester)
Burgemeester van Nuenen. Maarten heeft een jarenlange ervaring als ondernemer en is sinds 2006 actief in de lokale en landelijke politiek. Hij zet zich in voor de ontwikkeling van mens en maatschappij.

Heidi Renders (Bestuurslid)
Notaris/partner bij H2H notaris Eindhoven, bestuurslid Agglomeratie notarissen Eindhoven. Tevens adviseur voor Factor 7, een initiatief van professionals die belangeloos ondernemers in cruciale fase van bedrijf adviseren.

Otto Dieleman (Bestuurslid)
Partner BDO accountants en belastingadviseurs. Otto heeft een grote culturele interesse en veel bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld als voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Eindhovense Parktheater.

Ere-voorzitter

Jan Post
Vice voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Noord Brabant, kennisambassadeur aan de Universiteit van Amsterdam en kunstkenner. Jan werkte eerder onder meer als Hoofd-directievoorzitter Philips Electronics Nederland, algemeen directeur Nederlandse Rode Kruis en voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam.

Directie

De directie wordt gevoerd door initiatiefnemers Annemoon Geurts en Koen Rijnbeek.

Activiteiten

Financiële verantwoording

De stichting is BTW-plichtig en is door de belastingdienst erkend als
ANBI-C.

Jaarrekening 2017